Info fra Esbjerg Ishockey Klub

Hej alle spillere og forældre i Esbjerg IKInformationsbrevet her er skrevet og afsendt af bestyrelsen i Esbjerg IK. Følgende informationer indeholder dette:


- Organisation herunder de vigtigste ansvarsområder

- Holdene

- Sportsligt setup

- Trivsel og retningslinjer i klubben

Bestyrelsen består i sæsonen 2018/19 af følgende bestyrelsesmedlemmer:


Jean Jessen (formand), Henrik M. Andersen (best. medlem), Jørgen Renner (best. medlem), Claus Jul (best. medlem), Søren Madsen (best. medlem), Bjarne Harbo (best. medlem) samt en ny kasserer er på vej ind i bestyrelsen.


Ansvarsområderne er fordelt ud blandt bestyrelsesmedlemmerne. Der er mange områder som skal passes lige fra alt vedr. det sportslige og økonomiske til alt i praksis vedr. f.eks. daglig gang/brug af café og hockey-shop. Vi får dagligt informationer ind fra forskellige instanser såsom Dansk Ishockey union, Esbj. kommune, Vita-ordning/Team Danmark og mange flere. Informationerne behandles af de respektive i bestyrelsen.


Vi vil i dette skriv gerne prøve at informere Jer lidt yderligere omkring det sportslige set-up i klubben gældende ungdomsholdene samt den sportslige ledelse.


Ungdomsholdene i Esbjerg IK:

Vi starter ved de “mindste”. Vi oplever en kæmpe vækst på vores yngste hold. Tilgangen af børn/spillere fortsætter i stor stil på vores nybegynder/U7 hold. Det er en stor fornøjelse og vi skylder en stor tak til vores holdleder/trænerteam på vores 2 yngste hold (nyb./U7). Vi skal fortsætte arbejdet med den store service “med smil på” vi yder til børn og familier på disse hold.


Ligeledes er der på de 2 næste hold U9 og U11 også fint med spillere på listerne. Der bliver også her gjort et stort stykke arbejde, ikke mindst med planlægning af træningerne, herunder “stations-træninger”. Som klub gør vi det helt rigtige på disse 2 hold. Vi har tilmed nogle meget strukturerede folk i spidsen for disse hold og det optimerer bare hele processen - ikke mindst i en sæson hvor vi kun har en hal at træne + spille kampe i.


Fra U9/U11 videre til U13/U15. Også her ser vi gode tendenser og som øvrige hold gøres tingene helt korrekt på disse hold. Kombinationen af basistræning inkl. skøjtetræning og teknik til spilforståelse trænes helt korrekt og det bliver spændende at følge holdene i denne sæson. Vi har alle med på bedst mulige måde og prøver at holde fast i bredde-principperne. Endvidere bliver det spændende at følge holdene i fht. kval/ deltagelse ved JM/DM. Vi vurderer begge hold har fine muligheder og begge trænerteams gør en kæmpe indsats på både on- og off-ice.


Fra U13/U15 videre til vores U17/U20/1. div. Esbjerg IK valgte inden sæsonstart ikke at melde et U20 hold ind i den danske U20 turnering, men dette blev der ændret på ultimo august, da vi vurderede det godt kunne hænge sammen med et U20 hold også. Vi skal specielt på dette U20 hold konstant blive ved med at udvikle spillere, ikke mindst de unge spillere som er på vej op. Vi har ændret lidt på træningsgrupperne her i starten af sæsonen, så det passer bedre ind i fht. istid/antal spillere på is. Trænerne på U17/20 og 1. div. gør et godt stykke arbejde. Principperne forsøges konstant at vedligeholdes så vi hele tiden holder ved de gode vaner. Vi har ikke så mange spillere på de højere årgange, men vi formår stadig at holde rimeligt niveau. Træningerne kører og er forberedte. Flere gode tiltag er sat til værks og det ser ud til at virke på holdene.


Den sportslige ledelse i klubben:

Som de fleste sikkert er blevet informeret om, så måtte vi give slip på Jan Jensen som var vores fungerende sportschef i klubben. Opgaverne er herefter delt ud blandt bestyrelsen + en træner. Det generelle sportslige ansvar fra nyb. til 1. div. varetages primært af Søren Madsen og Claus Jul i bestyrelsen. Disse 2 personer har den primære kontakt til trænerne/holdene. Der er nok at se til, men vi har egentlig fundet hinanden ganske fint. Vi prøver løbende at optimere hele vejen rundt samt være i kontakt med trænerne/holdene. For spillere og forældre er det altid gældende, at man kontakter sin træner i første omgang, hvis man har en given sag som kræver forklaring/andet. Mener man ikke at dette kan løses af den pågældende træner, så kontaktes Søren eller Claus som værende i den sportslige del af bestyrelsen (gerne pr. mail hvorefter der aftales videre).


Alle informationer/kontakt informationer mv. er at finde på hjemmesiden esbjergik.dk.


Specifikke ansvarsområder som f.eks. Vita-ordningen varetages af Jesper ‘Fisker’ som i dag fungerer som U15 ass. træner + cheftræner U17 samt træner på vores morgenskole. ‘Fisker’ har i forvejen kontakten til samtlige spillere og kender dem rigtig godt. Han er med ved samtaler på skolen + det administrative omkring Vita ordningen, hvilket fungerer ganske fint. Samtlige tests/ansøgninger til/på morgenskolen mv. varetages også af ‘Fisker’.


Generelt vedr. spørgsmål/andet er man altid velkommen til at kontakte Søren eller Claus eller en anden fra bestyrelsen pr. mail - der findes mange spørgsmål i en klub som vores og vi har mange af svarene, så send os endelig en mail, så svarer vi hurtigst muligt.


What’s next vedr. det sportslige set-up i Esbjerg IK?

Vi arbejder kraftigt på forberedelserne til næste sæson. Vi gør mange ting rigtige ting helt rigtige, men vi har også områder, hvor vores setup skal styrkes markant! Vi skal have indarbejdet de helt korrekte koncepter, hvilket vi er i gang med og hvilket til vi har indledende møder omkring lige om hjørnet.


Hvordan/hvem og hvad etc. kan vi ikke løfte sløret for endnu, men vi har prioriteret OG budgetteret dette højt og vil gøre alt for at vores planer lykkedes - mange tiltag bliver bearbejdet og vurderet!


Trivsel og retningslinjer

Det er enormt vigtigt for os, som bestyrelse, at passe bedst muligt på samt beskytte vores spillere, holdledere, trænere og øvrige frivillige. Vi VIL give vores trænere og ledere fra nyb. til 1. div. de bedste betingelser, for at de kan yde den bedste træning OG TRIVSEL for samtlige spillere. En del af dem ‘arbejder’ som frivillige i klubben. Det bliver til rigtig mange timer i løbet af en sæson. Det kan man IKKE gøre uden at have “Esbjerg IK hjertet” med. Samtlige trænere forbereder sig og bruger meget tid på dette. Lige fra stationstræningen på nyb/U7/U9 til Playbook opdateringer på U17/1. div. Alle trænere/ledere har sagt ja til dette arbejde, fordi de ‘elsker’ hockey-sporten. Det skal vi til enhver tid huske at klappe hver og en på skulderen for. Det kræver meget og langt fra alle personer, som kommer i vores klub, vil kunne binde sig op på et timetal som dem pr. uge i en forening som vores ishockey Klub.


I som spillere og forældre kan hjælpe os med at holde energiniveauet oppe hos vores trænere og ledere. Vi oplever stadig (mest på de ældre hold), at man (over)analyserer træninger (for meget). Det er helt fair og OK at have en holdning til tingene, men hold den gerne for Jer selv. Har man konkrete forslag til elementer i en træning (set ude fra), så er det nemt at sende træneren en mail herom eller vende den kort med ham. Derefter er det en vurdering om træneren kan bruge ‘forslaget’ og efterflg. lukkes ‘casen’. Vi håber alle vil respektere dette. Det vil hjælpe trænere, spillere og ledere meget, tak.


Slutteligt vil vi gerne fra bestyrelsens side ønske samtlige spillere, ledere, trænere og forældre m.fl. en rigtig god sæson. Vi vil løbende komme med nyhedsbreve/opdateringer. Er I på Facebook så find os derinde “Esbjerg Ishockey Klub” eller gå på esbjergik.dk og tilmeld Jer Nyhedsbrevet (mail).


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Esbjerg Ishockey Klub