GENERALFORSAMLING I EIK 2022Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Esbjerg Ishockey klub, tirsdag den 24. maj kl. 19.00 i Bo Bedre Loungen.Jf. klubbens vedtægt §9 skal klubbens ordinære generalforsamling senest afholdes senest ultimo maj måned, og generalforsamlingen skal ved opslag eller på en anden måde bekendtgøres med angivelse af tid og sted senest 30 dage før generalforsamlingen afholdelse, hvorfor vi hermed inviterer til generalforsamling.


Tidsfristen for indkomne forslag er 10. maj 2022 kl. 12:00. Forslag sendes til formand@esbjergik.dkDagsorden generalforsamling Esbjerg Ishockey Klub


1. Valg af dirigent

2. Formandens aflægger beretning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af formand (i lige år)

6. Valg af kasserer(i ulige år)

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt


Klubben vil være vært med drikkevarer.

Velkommen på vegne af bestyrelsen


Jean Jessen

Formand