Generalforsamling i EIK 2019

Hermed indkaldes til generalforsamling i Esbjerg Ishockey klub,
tirsdag d. 28 maj kl. 19.00 i Bo Bedre Loungen.Dagsorden generalforsamling Esbjerg Ishockey Klub


Valg af dirigent


1. Formandens aflægger beretning

2. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

3. Behandling af indkomne forslag.

4. Valg af formand

5. Valg af kasserer

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Indkommende forslag skal fremsendes pr mail, senest 14-05-2019til formand@esbjergik.dk