Generalforsamling i EIK 2020

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Esbjerg Ishockey klub, torsdag d. 25 juni kl. 19.00 i Dokken (lokale 1+2).Vi følger dog stadig myndighedernes anvisninger.


Som opslået på klubbens hjemmeside, blev den ordinære generalforsamling udsat med baggrund i coronasituationen.


I samråd med klubbens advokat, har vi besluttet, at generalforsamlingens indkaldelses varsel på 30 dage i denne specielle situation kan tilsidesættes, for at få generalforsamlingen afholdt inden vi går ind i sommerferieperioden.


Dette betyder ligeledes, at vi sætter fristdatoen for indkomne forslag til 15. juni 2020. Disse kan sendes til formand@esbjergik.dk


Dagsorden generalforsamling Esbjerg Ishockey Klub (under billedet)

Valg af dirigent

1. Formandens aflægger beretning

2. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

3. Behandling af indkomne forslag.

4. Valg af formand

5. Valg af kasserer

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisor 8. Eventuelt


På vegne af bestyrelsen


Jean Jessen

Formand